Tháng 10/2021: Gia công lắp dựng cốt pha , cốt thép cột vách tầng 18 Zone1 và dầm sàn tầng 19 Zone2 . Xây tường T9,10.

  • 02-14-2022 | Tiến độ

 

 

 

Tiến độ thi công ngày 12/10/2021 .Gia công lắp cốt thép, cốt pha dầm sàn tầng 19 Zone 1, tầng tum Zone 2, xây tường T9. 10,  trát tường tầng 7.

scrolltop
08 6886 5885