Ngày 25/9/2020: Đang thi công múc đất để làm hầm.

  • 09-27-2020 | Tiến độ

Nhật ký thi công ngày 25/09/2020.

+ Đang thi công múc đất để làm hầm.

+ Cam kết hoàn thành xong tầng hầm lên Cos + 0.0 trong tháng 11/2020

+ Đơn vị thi công hầm - Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Dự án Hà Nội Phoenix Tower Cao Bằng

Địa chỉ: Đường Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng

Tổng số căn hộ 294 căn (Sổ đỏ vĩnh viễn)

scrolltop
08 6886 5885